Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Utorok 25. septembra 2018 sa zapísal do kroniky našej univerzity významnými udalosťami. Uskutočnil sa slávnostný akt inaugurácie opätovne zvoleného rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Zároveň prebehlo slávnostné otvorenie v poradí 27. akademického roka.

Rektor vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil význam univerzít ako autonómnych inštitúcií a dôležitosť ich úlohy v meniacej sa spoločnosti. Privítal prváčky a prvákov, ktorých vyzval, aby aktívne využili aspoň časť príležitosti, ktorú im ponúka vysokoškolské štúdium. V závere svojho inauguračného prejavu adresoval slová celej akademickej obci:

„Želám Vám silu meniť veci, ktoré zmeniť môžete, pokoru prijať a akceptovať veci, ktoré zmeniť nedokážete a múdrosť, aby ste vždy vedeli tieto skutočnosti navzájom rozlíšiť."

Prítomní si vypočuli aj príhovor primátora mesta Jána Noska, ktorý mimoriadne pozitívne hodnotil spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica. Zvlášť vyzdvihol projekt Univerzita mestu – mesto univerzite, v rámci ktorého sú predstavované významné osobnosti nášho regiónu.

Ešte pred akademickou slávnosťou bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho podpisom prijali obidve strany spoločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae Novae historico-geographica – Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku.

Slávnostný charakter podujatia podčiarkol svojím vystúpením husľový virtuóz Peter Michalica.

Výnimočným bolo aj uvedenie suvenírovej eurobankovky vydanej Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zámerom jej vydania je priblížiť budúcim majiteľom osobnosť Mateja Bela, Veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého meno nesie naša univerzita.

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/279456232893261/?q=bystrica%20sity

https://www.facebook.com/384080975295902/videos/2287613608191473/?q=stredoslovensk%C3%A1%20telev%C3%ADzia

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/b-bystrica-umb-otvorila-novy-akademic/44478-clanok.html

 

 

Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019Slávnostná inaugurácia rektora UMB a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici