Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Letné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanov

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej Bystrici realizuje aj v lete 2018  vzdelávacie pobyty pre takmer 600 mladých krajanov z tradičných krajín, aj krajín západnej Európy a zámoria.

Podstatu činnosti v letných mesiacoch tvoria aktivity, ktoré sú realizované v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na troch turnusoch školy v prírode toto leto privíta MC UMB spolu 240 detí z tzv. tradičných krajín - z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Srbska a Ukrajiny. V prostredí hotela Barbora a obce Vyšná Boca je realizovaný vzdelávací program zameraný na pastierstvo a salašníctvo, sprievodné programy sa venujú aj baníckej histórii Vyšnej Boce. Mladý realizačný tím doktorandov a študentov UMB s bohatými skúsenosťami vzdeláva alternatívnymi formami, priamo v prírode, bez školských lavíc. Už pravidelným výsledkom aktivít je podstatné zlepšenie komunikačných schopností mladých účastníkov v slovenskom jazyku. Špeciálnu formu školy v prírode pod názvom Učíme sa o Slovensku po slovensky, na ktorej sa zúčastňujú aj žiaci zo západných krajín a zámoria, realizujeme v hoteli Boboty vo Vrátnej doline.

Každoročnou špecializovanou aktivitou je Detská krajanská univerzita. Účasť na aktivite je formou odmeny najúspešnejším žiakom z tradičných krajín. V roku 2018 sme Detskú krajanskú univerzitu realizovali v prírodnom prostredí na Donovaloch. Jednotlivé témy vzdelávania realizovali a garantovali odborníci z fakúlt UMB, odbornou garantkou bola doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou.

V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme realizovali jeden z turnusov Krajanského leta. Krásna príroda Vrátnej doliny umožnila do programu zaradiť mnohé poznávacie aktivity, činnosti, aj výlety – do Jánošíkových dier, sedačkou do Smilovského sedla a hrebeňom na Chleb, ale aj do Múzea Juraja Jánošíka v Terchovej či na Oravský zámok, loďou na Slanický ostrov a do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Vzdelávací program aj na tejto aktivite realizujeme formou motivácie činnosti v súťažiacich družstvách. Medzi účastníkmi Krajanského leta bol vďaka tejto forme pomerne vysoký počet detí zo západnej Európy a zámoria, ktorých využívanie slovenčiny v bežnej komunikácii sa podstatne zlepšilo práve počas tábora.

Vo vlastnej réžii realizovalo MC UMB v lete 2018 už 4. ročník denného tábora pre deti banskobystrických rodáčok Letná školička tradičnej kultúry. Tábor vznikol na návrh slovenskej materskej školy Margarétka v Paríži. Cieľom denného tábora je veku primeraným spôsobom pracovať s deťmi od útleho veku – a to s využitím prvkov tradičnej kultúry: vyčítaniek, riekaniek, detských piesní, základov rytmiky a prvých tanečných krôčikov. Doplnením programu sú základné remeselné techniky realizované v Dielni ľudových remesiel Stredoslovenského osvetového strediska. V roku 2018 sa školičky zúčastnilo spolu 22 detí z Belgicka, Estónska, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie. Podstatná časť z nich boli deti vo veku 3 až 4 rokov, ale najstaršie účastníčky, z ktorých viaceré boli na všetkých doterajších ročníkoch školičky, mali už aj 7 či 8 rokov. Školičku realizovala PhDr. Zuzana Drugová, pracovníčka MC UMB, etnologička, dlhoročná vedúca detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Už dnes vieme, že v roku 2019 bude školička realizovaná 5. – 9. augusta.

 

Letné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanovLetné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici