Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018

Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018

V termíne 26. a 27. septembra 2018 sme na VI. ročníku Erópskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania privítali v stánku našej univerzity takmer 1400 študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Na veľtrhu sa návštevníkom predstavilo 270 univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií. Vystavovatelia ponúkli viac ako 5000 študijných odborov a počas dvoch dní navštívilo veľtrh cca 6000 študentov a pedagógov. V našom stánku sa budúci vysokoškoláci zaujímali najmä o štúdium na EF UMB, FPV UMB, PF UMB a FF UMB. Študenti sa informovali nielen na štúdium, ale aj na uplatnenie v praxi, a to najmä v stánku FPVaMV UMB. Budúci študenti práva sa zaujímali o podmienky prijatia a celkové štúdium na fakulte, možnosti ubytovania, ktoré im na základe vlastných skúseností priblížili doktorandi PrF UMB. Počas veľtrhu prebiehala v našom stánku súťaž, do ktorej sa zapojilo celkovo 210 študentiek a študentov.

Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018Veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici