Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v termíne 9. – 11. 10. 2018  zúčastnila  na 22. ročníku AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave.

Na veľtrhu prezentovala ponuku štúdia na akademický rok 2019/2020. Okrem širokej škály výberu študijných programov na našich šiestich fakultách sa študenti dozvedeli informácie o podmienkach prijatia na UMB, o spôsobe prideľovania internátov, o možnosti štúdia v zahraničí. Zistili, že aj počas vysokoškolského štúdia môžu pokračovať v aktivitách, ktorým sa venovali na strednej škole, či už v oblasti športu, alebo pôsobenia v umeleckých telesách na UMB.

Stánok univerzity  navštívilo približne 1450  študentov, pedagógov a výchovných poradcov. Počas veľtrhu  prebiehala pre uchádzačov, ktorí sa informovali o ponuke štúdia, súťaž o tričko s logom UMB. Každú hodinu sme vyžrebovali dvoch šťastných výhercov, ktorí dnes nosia tričko svojej možno budúcej univerzity.

Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPACVeľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici