Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Opät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmoku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila počas 361. Radvanského jarmoku program  aj pre tých najmenších návštevníkov. Počas jarmočných dní si deti v Tvorivej dielničke UMB vytvorili množstvo darčekových predmetov - stromček šťastia, záložku do knihy, postavičky, kvetinky, štipcové zvieratká či náramok na ruku. V tvorivej dielni sa stretlo viac ako 200 detí a každé si odnieslo z Radvanského jarmoku vlastnoručne vyrobený darček pre seba a svojich najbližších. Deťom v dielničke pomáhali študentky z Pedagogickej fakulty UMB a študentka z Filozofickej fakulty UMB. Študentky si tak mohli priamo v praxi vyskúšať nadobudnuté teoretické vedomosti a za ich pomoc im v mene UMB a detí z tvorivej dielne ďakujeme.

Opät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmokuOpät úspešné tvorivé dielne na Radvanskom jarmoku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici