Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

#MYSMEEÚ

Na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dňa 15. októbra 2018 uskutočnilo ďalšie zo série podujatí Národného konventu #MYSMEEÚ. Otvorili ho podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička a prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB  Janka Klincková.

Podľa podpredsedu vlády by sme si mali pripomínať výhody, ktoré nám Európska únia poskytuje a majú priamy dopad na náš každodenný život. „Od rána, keď sa zobudíme, až do večera, keď zaspávame, sa stretávame s výhodami, ktoré nám členstvo v EÚ ponúka. Ráno využívame mestskú hromadnú dopravu, ktorá bola financovaná z EÚ, jazdíme po cestách financovaných zo zdrojov EÚ, naše deti chodia do škôl zrekonštruovaných vďaka európskym fondom a používajú interaktívne tabule, ktoré sú tu tiež vďaka vybaveniu z EÚ fondov. Na nič z toho netreba zabúdať,“ povedal Richard Raši.

„Napriek viacerým výzvam, ktorým dnes EÚ čelí, som eurooptimistom a stále verím v projekt Európy,“ uviedol počas svojho vystúpenia štátny tajomník František Ružička, ktorý diskutoval v prvom paneli so študentkou a študentmi o súčasnom postavení EÚ v globálnom kontexte, o tom ako SR ovplyvňuje tvorbu európskych politík a o predstavách mladej generácie, ako by Únia mala vyzerať.

„Vy nie ste budúca, ale súčasná generácia a my vás musíme počúvať. Aj kritikou sa posúvame dopredu. Identifikujme spolu čo nás motivuje, aké máme problémy, nájdime a uplatnime riešenia a ukážme, že Európska únia a Slovensko v nej sú tí, ktorí môžu byť lídrami v globálnej politike a ekonomike,“ dodal F. Ružička. Študenti UMB vnímajú Európsku úniu najmä ako záruku hospodárskeho rastu a stability. Únia nám podľa nich ponúka možnosť byť aktívnou a rovnocennou súčasťou globálnej veľmoci z ekonomického hľadiska a spolurozhodovať o jej smerovaní.

Druhá panelová diskusia sa venovala témam európskych volieb, európskeho práva a legislatívneho procesu EÚ. V paneli vystúpili traja odborníci s expertízou v oblastiach európskeho práva a európskych záležitostí, a to Zuzana Štofová, riaditeľka Odboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov Ministerstva spravodlivosti SR, Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, a Radovan Geist, vydavateľ portálu Euractiv. Diskusii dominovala téma blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a ich význam v tvorbe politík EÚ. Slovensko je napriek vysokej podpore EÚ paradoxne na chvoste, pokiaľ ide o účasť v eurovoľbách, čo súvisí aj s nedostatočnou informovanosťou verejnosti o fungovaní a postavení Európskeho parlamentu a jeho úlohe v komplexnom legislatívnom procese EÚ. V tejto súvislosti rezonovali v diskusii otázky týkajúce sa počtu slovenských poslancov v Európskom parlamente, jeho kompetencií či to, ako fungujú európske politické frakcie.

V rámci sprievodného programu prebiehali aktivity zamerané na podporu kritického myslenia a zvyšovanie povedomia o našom členstve v euroatlantických štruktúrach pre študentov a pedagógov stredných škôl.

Národným konventom o EÚ nadväzuje MZVaEZ SR na minuloročné diskusie so študentmi a širšou verejnosťou na slovenských univerzitách. Cieľom konventu je vytvoriť vhodný priestor pre diskusiu o Únii a o tom, že hodnotový rámec, bezpečnosť, prosperita a stabilita Slovenska nemajú alternatívu mimo EÚ. Konvent predstavuje aj príležitosť, ako získať spätnú väzbu od slovenskej verejnosti.

 

 

#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ#MYSMEEÚ

Zdroje:

https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/content/statny-tajomnik-mzvaez-sr-frantisek-ruzicka-na-podujati-mysmeeu-v-banskej-bystrici?p_p_auth=zp5DTmwH&_101_INSTANCE_Rp2fPY0svzsu_redirect=%2F

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/r-rasi-verejnost-zabuda-na-vyhody-ktore-ponuka-clenstvo-v-eu/index.html