Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ďalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerzite

Most k zahraničným študentom bol názov podujatia v rámci cyklu Univerzita mestu – mesto univerzite. Hosťom podujatia bol absolvent našej univerzity, riaditeľ súkromnej jazykovej školy IC-Centre Ján Gréner. Účastníci podujatia sa mohli z rozhovoru dozvedieť o jeho stredoškolských a vysokoškolských štúdiách, zahraničných študijných pobytoch, motivácii a jeho osobnom smerovaní založiť jazykovú školu práve v Banskej Bystrici. Ďalší hostia, ktorých moderátorka pozývala na rozhovor, napĺňali pomyselnú „mostovú" mozaiku. Ideový myšlienkový most Jána Grénera budoval Martin Schmidt s Ingrid Bottkovou, ktorá šesť rokov administruje projekt vzdelávania študentov, pedagogicko-vzdelávací „most" reprezentovala Lujza Urbancová ako učiteľka, Vladimír Hiadlovský ako rektor naplnil myšlienku „inštitucionálneho mosta" a významu takéhoto vzdelávania pre Univerzitu Mateja Bela. Zaujímavé a obraz dotvárajúce boli prehovory študentiek UMB, absolventiek kurzov slovenského jazyka – Kateryny Boiko a Dariny Glazachevy, ktoré prítomným odkryli aj fakt, že zahraniční študenti dostávajú nielen penzum vedomostí, ale aj návod na život v inej krajine. Fakt, že podujatie Univerzita mestu – mesto univerzite sa etablovalo v priestoroch historickej banskobystrickej radnice ako podnetné a zaujímavé pre širokú verejnosť, dokumentoval aj mimoriadny záujem študentstva. S nadšením prezentovali aj radosť, že na záver mohli v neformálnych rozhovoroch pobudnúť s rektorom, vedením UMB, dekanmi a pedagógmi.

Ďalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerziteĎalšie úspešné podujatie z cyklu Univerzita mestu – mesto univerzite

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici