Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zahraniční študenti na pôde UMB

Dňa 19. novembra 2018 prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD., spolu s prodekanmi fakúlt UMB a riaditeľom jazykovej školy IC-Centre privítal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov takmer osemdesiat zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zahraniční študenti mali príležitosť dozvedieť sa viac o univerzite, a to priamo od vedenia univerzity a vedení fakúlt v bohatej diskusii zameranej najmä na ponuku študijných programov na UMB.  

Zahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMBZahraniční študenti na pôde UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici