Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMB

K otvoreniu Mesiaca frankofónie 2018 tento rok prispela aj UMB. Prvý marcový piatok na svojej pôde privítala všetkých frankofónnych aktérov z Banskej Bystrice, ktorí pripravili interaktívny program pre žiakov stredných škôl prevažne zo stredného Slovenska a ich učiteľov francúzštiny. Podujatie s názvom Zo strednej na vysokú – štúdium vo francúzskom jazyku, sa uskutočnilo 2. marca v priestoroch FPVaMV.

Frankofónnych aktérov je v Banskej Bystrici pomerne dosť, ale najväčšou pridanou hodnotou je ich vôľa spoločne definovať ciele a ťahať za jeden povraz smerom k ich naplneniu. Bezpochyby sem patrí aj otázka jazykového vzdelávania. Francúzsky jazyk v moderných dejinách Slovenska (resp. bývalého Československa) vždy zaujímal významné postavenie, o čom svedčí aj podpora zo strany Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Nemenej významným je vstup SR do Medzinárodnej organizácie Frankofónie (OIF), vďaka čomu môžeme ako pozorovateľská krajina svojou trochou prispievať k naplneniu vízie tohto veľkého zoskupenia.

Zviditeľňovanie francúzštiny ako jazyka potrebného pre pracovný trh je jednou zo spoločných ambícií. Uplatnenie absolventov slovenských vysokých škôl v praxi bezpochyby závisí od výsledkov práce na všetkých stupňoch vzdelávania a v prípade cudzojazyčnej prípravy to platí o to viac. V poslednom období totiž pracovný trh, a to nielen ten slovenský, prechádza zásadnými premenami. Ovplyvňuje ho celý rad novodobých tendencií, ako sú migrácia a mobilita, globalizácia a internacionalizácia a s tým spojený dopad na pracovné miesta, kde sa kladú vysoké nároky na zručnosti v oblasti jazykovej vybavenosti, osvojenie ktorých si vyžaduje dlhý čas.

Cieľom podujatia bola najmä oslava Frankofónie, a to položením základov partnerstva medzi zástupcami sekundárneho a terciárneho vzdelávania. Organizátori chceli budúcim maturantom sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia francúzštiny a o aktuálnych programoch vo francúzskom jazyku, ktoré ponúka UMB ale aj iné slovenské univerzity. V neposlednom rade mali pedagógovia UMB na srdci vyjadriť vďaku kolegom zo stredných škôl za ich významný prínos do jazykovej prípravy našich budúcich absolventov. Frankofónny deň UMB slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPVaMV, Doc. PhDr. Jaroslav Ušiak, PhD. a prezident SFUI, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Pozvanie prijalo približne 60 frankofónnych gymnazistov a ich pedagógov z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Brezna, Čadce, Prešova, Ružomberku a Zvolena. Do organizácie sa zapojilo množstvo študentov z UMB - predovšetkým zo spolkov EFPOLIT a Pont francophone - a takmer dvadsať pedagógov z troch fakúlt UMB - FF, EF a FPVaMV. Súčasťou organizačného tímu boli aj zástupcovia ďalších frankofónnych inštitúcií: Centra univerzitných úspechov (CRU) Univerzitnej agentúry Frankofónie, Asociácie vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku FrancAvis a Alliance française v Banskej Bystrici, ktorí spolu s ostatnými organizátormi pripravili interaktívne workshopy zamerané na budúce povolania, zaujímavé súťaže a vedomostný kvíz, víťazi ktorého boli ocenení. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Autor článku: PaedDr. Mária Rošteková, PhD., viceriaditeľka SFUI a odborná asistentka na FPVaMV

Zo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMBZo strednej na vysokú - oslava frankofónie na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici