https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Návšteva delegácie UMB na Univerzite v Sarajeve

V dňoch 12. – 13. marca 2018 delegácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila Univerzitu v Sarajeve v Bosne a Hercegovine. Našu delegáciu na pôde Univerzity v Sarajeve privítal rektor univerzity prof. dr. Rifat Škrijelj.

Počas pracovnej návštevy rektor Univerzity v Sarajeve prof. dr. Rifat Škrijelj a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísali zmluvu o spolupráci. Predmetom vzájomnej spolupráce je možnosť výmeny študentov a zamestnancov zmluvných strán, implementácia výsledkov spoločného výskumu a didaktických aktivít, zdieľanie informácií súvisiacich so seminármi, workshopmi a akademickými stretnutiami organizovanými obidvomi univerzitami. Slávnostného podpisu zmluvy sa zúčastnili aj veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine Martin Kačo a veľvyslanec Rady Európy v Sarajeve Drahoslav Štefánek.

Pracovnej návštevy na Univerzite v Sarajeve sa zúčastnil aj dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. a Mgr. David Kollár, PhD. z Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

 

Návšteva delegácie UMB na Univerzite v SarajeveNávšteva delegácie UMB na Univerzite v SarajeveNávšteva delegácie UMB na Univerzite v SarajeveNávšteva delegácie UMB na Univerzite v SarajeveNávšteva delegácie UMB na Univerzite v Sarajeve