Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Zasadnutie Vedeckej rady UMB

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou programu zasadnutia boli vymenúvacie konania za profesorov  doc. Paedr. Márie Pisoňovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a doc. Ing. Saleha Mothanu Obadiho, PhD. z Ekonomického ústavu SAV v Batislave. Po predstavení a prednáškach oboch kandidádov VR UMB v zmysle platnej legislatívy schválila návrh vymenovať doc. PaedDr. Máriu Pisoňovú, PhD. za profesorku v odbore pedagogika a takisto schválila návrh vymenovať doc. Ing. Saleha Mothanu Obadiho, PhD. za profesora v odbore medzinárodné vzťahy. VR UMB poverila rektora UMB predložiť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR požadované materiály na ďalšie konanie. Zasadnutie Vedeckej rady UMB ďalej pokračovalo podľa schváleného programu.

Zasadnutie Vedeckej rady UMBdoc. Paedr. Mária Pisoňová, PhDdoc. Paedr. Mária Pisoňová, PhDdoc. Paedr. Mária Pisoňová, PhDdoc. Paedr. Mária Pisoňová, PhDdoc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhDdoc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhDdoc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhDdoc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD