Ocenenie študentiek PF UMB na medzinárodnej súťaži Olympiáda techniky Plzeň 2018

Zobraziť pôvodnú verziu článku