Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


XVII. UNIVERZITNÝ BÁL

Avizovaný hosť predznamenával XVII. univerzitnému bálu „dlouhou noc". Helena Vondráčková zažiarila svojou osobnosťou i umeleckým vystúpením aj v hoteli Lux a našla v pedagógoch, študentoch a priateľoch univerzity svojich nadšencov. Richard Rikkon & Berco Balogh All Star Band a Natália Hatalová, ako aj Sendreiovci sa takisto postarali o vynikajúcu bálovú náladu, ktorú utužoval svojimi moderátorskými vstupmi Roman Juraško. Sponzori venovali do tomboly bálu vecné ceny, ktorým sa mnohí prítomní potešili. Výťažok z tomboly v sume 2 400 eur odovzdal rektor UMB Svetielku nádeje. 26. január 2018 sa tak stal až do skorých raňajších hodín jedinečným dňom výbornej zábavy a radosti. Zúčastnení ocenili perfektnú organizáciu bálu a domov si odnášali spolu s príjemnými zážitkami aj pamätné fotografie.

 

Atmosféra Univerzitného bálu - video

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici