Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva prof. Iriny Pavlovny Lysakovej, DrSc.

Dňa 21. februára 2018 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Janka Klincková, PhD. privítali na pôde univerzity prof. Irinu Pavlovnu Lysakovu, DrSc. z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Petrohrade.

Prof. Irina Pavlovna Lysakova, DrSc. navštívila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela".

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Filozofickej fakulty UMB: Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., vedúci Katedry slovenského jazyka a komunikácie, prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., doc. Viktoria Liashuk, CSc., ako aj prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., univerzitná profesorka, rusistka, kulturologička, prezidentka Asociácie rusistov Slovenska.

Na stretnutí rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísal Dohodu o spolupráci.

Po oficiálnom stretnutí nasledovala neformálna a priateľská diskusia o vzájomnej spolupráci medzi obidvoma inštitúciami. Prof. Irina Pavlovna Lysakova, DrSc. pozvala rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. na návštevu 220-ročnej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Petrohrade.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici