Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra Mladosť

Univerzitný komorný orchester Mladosť s dirigentom Mgr. Pavlom Martinkom, PhD. bol hosťom na tradičnom podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Pri príležitosti 10. výročia založenia tohto hudobného telesa sa v Cikkerovej sieni historickej radnice rozozvučali tóny hudobných nástrojov. Členovia Univerzitného komorného orchestra zahrali v prvej časti koncertu pod názvom MUSICA ANTICA hudobné skladby zo 16. až 18. storočia.

Dirigent Pavel Martinka predstavil Univerzitný komorný orchester Mladosť, slovo dostali doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., operný dirigent, ktorý bol pedagógom aj na našej katedre hudobnej kultúry a Mgr. art. Martin Urban, PhD. z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

Druhá časť koncertu MUSICA NOVA bola venovaná novým skladbám, niektoré z nich mali dokonca na tomto koncerte svoju premiéru.

Prítomné publikum prijalo túto krásnu hudbu s nadšením a veríme, že si všetci zúčastnení odniesli z podujatia nádherný umelecký zážitok.

Univerzitnému komornému orchestru Mladosť prajeme do ďalších rokov veľa krásnych tónov a vďačných poslucháčov.

 

Slávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra MladosťSlávnostný koncert Univerzitného komorného orchestra Mladosť

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici