Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prof. Konrad Paul Liessmann na UMB

Dňa 17. apríla 2018 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. privítal na pôde univerzity profesora Konrada Paula Liessmanna. Dôvodom návštevy významného rakúskeho a svetovo uznávaného profesora bola prednáška na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému Was heißt und zu welchem Ende erwirbt man literarische Bildung (Čo je a načo nám je literárne vzdelanie). Prednáška bola spojená s diskusiou a zároveň simultánne tlmočená z nemeckého do slovenského jazyka.

 

Čitaj viac: Univerzitný profesor Konrad Paul Liessmann


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici