Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

25. výročie Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pri príležitosti osláv 25. výročia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (MC UMB) pripravila slávnostné zhromaždenie s názvom Korene a krídla. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Auly Rotunda na EF UMB dňa 12. apríla 2018.

Pozvanie MC UMB na podujatie prijalo viac ako sto hostí. Medzi hosťami podujatia boli zástupcovia a významní predstavitelia krajanských komunít, predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, ktoré pôsobí v oblasti pomoci krajanom a mnohí ďalší. Zo zahraničia prišli zablahoželať MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí krajania z Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili aj kolegovia, ktorí sa venujú krajanskej problematike na rôznych univerzitách a pracoviskách na Slovensku, ale aj súčasní či bývalí spolupracovníci MC UMB.

Toto jedinečné podujatie bolo otvorené veršami Pavla Koyša a pani doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, svojím príhovorom previedla hostí 25 rokmi fungovania MC UMB.

Pani prorektorka zdôraznila záujem mnohých zvonku aj zvnútra univerzity o Metodické centrum UMB a aj dôležitosť, ktorá sa jeho práci prikladá. „Neraz som si položila otázku: Odkiaľ pramení presvedčenie toľkých o význame metodického centra? Domnievam sa, že spriaznenosť s metodickým centrom cítime preto, že osobnú históriu mnohých z nás poznamenali pohyby, ktoré v istých momentoch dejinne formovali existenciu krajanských spoločenstiev v slovenskom zahraničí. Migračná skúsenosť buď existuje v našej rodinnej histórii, alebo sa nás týka fenomén súčasnej ekonomickej migrácie. Dovolím si povedať, že väčšina z nás pozná niekoho, kto odišiel na kratšie, na dlhšie alebo natrvalo, musel začínať inde a inak, nikdy nie bez ťažkostí, no vždy v mentálnom spojení so svojím domácim zázemím. Práve z dôvodu obrovskej rozšírenosti fenoménu migrácie v našom bytí vieme precítiť, akým krehkým a vzácne významným sa niekedy môže stať spojivo s materinskou rečou a kultúrou, a tak azda prirodzene chápeme význam práce na podporu pocitu príslušnosti k domovu,“ uviedla doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. v úvode svojho príhovoru.

História a činnosť centra je naozaj bohatá a prácu MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojich príhovoroch vyzdvihli domáci a zahraniční hostia, ktorí majú dlhé roky osobnú skúsenosť s naším centrom, či už ako účastníci kurzov pre učiteľov slovenského jazyka ako menšinového jazyka, alebo spoluorganizátori aktivít MC a letných kurzov slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných a krajanských študentov.

Na vzdelávacích podujatiach MC UMB sa za celú dobu jeho pôsobenia zúčastnilo vyše 11 000 účastníkov.

O svoje zážitky a pocity zo života a štúdia na Slovensku sa podelili s publikom aj traja študenti – krajania, ktorí už niekoľko rokov študujú na UMB, pričom ich korene sú na Slovensku a krídla ich preniesli do Rumunska a Srbska.

Pri tejto príležitosti rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. odovzdal ocenenia 22 významným domácim a zahraničným spolupracovníkom Metodického centra UMB.

Spevácky zbor Mladosť zaspieval dve piesne od Jána Šutinského – Prší, prší a Z Východnej dievčatá, ktoré zožali potlesk. Univerzitný folklórny súbor Mladosť prezentoval tance z Dolnej zeme a piesne z Bihoru, Horehronia a pieseň Od širokoho Dunaja.

Prorektorka Katarína Chovancová vyslovila úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí boli alebo stále sú pre tím Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí vzorom, inšpiráciou, oporou, poradcom, partnerom či poslucháčom.

„Osobitné poďakovanie patrí múdrym, skúseným, citlivým a zanieteným priateľom z Rumunska, Srbska, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ale aj z krajín západnej Európy a zámoria, bez ktorých by metodické centrum jednoducho nemohlo kráčať správnym smerom. Je pre nás výzvou pracovať tak, aby sme naplnili predovšetkým vaše očakávania a aby sme dokázali realisticky reflektovať vaše požiadavky a potreby,“ vyslovila prorektorka doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Zvyšok večera sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Nasledujúci deň navštívili zahraniční hostia ranogotický rímskokatolícky kostol v Ponikách a artikulárny evanjelický kostol v Hronseku.

 

 

 

Spevácky zbor MladosťSpevácky zbor MladosťPríhovor prorektorky Kataríny ChovancovejPríhovor prorektorky Kataríny ChovancovejKrajania študujúci na UMBKrajania študujúci na UMBOdovzdanie ocenenia rektorom UMBOdovzdanie ocenenia rektorom UMBOcenení spolupracovníci MC UMBOcenení spolupracovníci MC UMBOcenení spolupracovníci MC UMBOcenení spolupracovníci MC UMBUniverzitný folklórny súbor MladosťUniverzitný folklórny súbor MladosťPríhovor PaedDr. Svetlany Zolňanovej, koordinátorky  Výboru pre vzdelávanie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v SrbskuPríhovor PaedDr. Svetlany Zolňanovej, koordinátorky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v SrbskuMgr. Pavel Hlásnik, 1. podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničíMgr. Pavel Hlásnik, 1. podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničíPhDr. Vilma Prívarová, zástupkyňa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničíPhDr. Vilma Prívarová, zástupkyňa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničíPamätná kniha UMBPamätná kniha UMBNávšteva kostola v obci PonikyNávšteva kostola v obci Poniky

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/metodicke-centrum-umb-pre-slovakov-zi/41533-clanok.html

https://www.bystricoviny.sk/titulka/metodicke-centrum-umb-slovakov-zijucich-zahranici-oslavilo-stvrtstorocnicu/

http://www.priekopnik.sk/metodicke-centrum-umb-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici-oslavilo-stvrtstorocnicu/

 

Video a reportáž:

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/1584077804974791/UzpfSTIxMTc4MzY2NTU5OTYwNDoxNTI4MzM2MzQwNjEwOTkw/

 

http://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/162016/metodicke-centrum-umb-pre-krajanov-ma-25-rokov