Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Návšteva delegácie z Bieloruskej štátnej univerzity

Dňa 27. októbra 2017 privítala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. delegáciu z Bieloruskej štátnej univerzity v zložení:

Na stretnutí boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce medzi UMB a Bieloruskou štátnou univerzitou. Za Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na stretnutí zúčastnili aj zástupcovia Ekonomickej fakulty UMB, prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF UMB doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. a prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB.

Návšteva delegácie z Bieloruskej štátnej univerzity na pôde UMBNávšteva delegácie z Bieloruskej štátnej univerzity na pôde UMBSpoločné rokovanie zástupcov oboch univerzítSpoločné rokovanie zástupcov oboch univerzítDelegácia z Bieloruskej štátnej univerzityDelegácia z Bieloruskej štátnej univerzityZástupcovia za UMBZástupcovia za UMBLudmila Khuklyndzina sa podpisuje do kroniky.Ludmila Khuklyndzina sa podpisuje do kroniky.Prof. Leonid GaydukevichProf. Leonid GaydukevichLiudmila FakeyevaLiudmila FakeyevaDzmitry RashetnikauDzmitry RashetnikauZápis do kronikyZápis do kroniky