Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB na veľtrhu BIBLIOTÉKA 2017

Neutíchajúcemu záujmu priaznivcov literatúry sa tešil aj jubilejný 25. ročník jediného knižného veľtrhu na Slovensku s názvom BIBLIOTÉKA – PEDAGOGIKA, ktorý otvoril svoje brány vo štvrtok 9. novembra 2017.

Zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na veľtrhu prezentovali univerzitné publikácie z vydavateľstva BELIANUM, o ktoré bol veľký záujem nielen zo strany širokej odbornej verejnosti, ale aj absolventov, a takisto si niekoľko publikácií kúpili aj stredoškoláci, ktorí uvažujú o štúdiu na niektorej z fakúlt UMB.

Počas veľtrhu poctili stánok UMB svojou návštevou aj vzácne a významné osobnosti a sme radi, že napísali zopár riadkov aj do našej výstavnej kroniky.

Bývalí študenti UMB si radi zaspomínali na časy strávené na svojej alma mater a oživili si spomienky na svojich vysokoškolských pedagógov pri objavovaní ich mien na vystavovaných knihách.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici