Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov

V stredu 15. novembra 2017 si na pôde Ekonomickej fakulty UMB prevzalo francúzsky diplom 26 študentov z piatich slovenských univerzít - Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Diplomy boli študentom udelené na základe spolupráce slovenských a francúzskych partnerských univerzít, ktorej hlavným koordinátorom je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici. Slávnosti sa zúčastnil pán Francois-Xavier Mortreuil, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva v SR, ako aj partneri z francúzskych vysokých škôl – pán Yves Petit, pán Jean-Noel Ory a pán  Eric Pedon z Université de Lorraine, pán Damien Bazin z Université Nice Sophia Antipolis a pani Assia Soukane z ECE Paris. Univerzita Mateja Bela bola reprezentovaná pánom rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a pani doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, ako aj zástupcami troch fakúlt UMB: Ekonomickej fakulty UMB, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a Filozofickej fakulty UMB. Slávnostného odovzdávania francúzskych diplomov sa ďalej okrem zástupcov slovenských univerzít, frankofónnej komunity v Banskej Bystrici a zástupcov podnikateľskej sféry zúčastnili aj členovia Alumni France, ktorí sa s čerstvými absolventmi  podelili o svoje profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa im podarilo zúročiť absolvované frankofónne štúdium na slovenskom trhu práce.  


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici