Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Deň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdium

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila na svojich fakultách dňa 8. novembra 2017 Deň otvorených dverí.

Približne 700 študentov a študentiek slovenských stredných škôl a gymnázií si prišlo pozrieť priestory univerzity, ktorá sa možno v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019 stane ich alma mater.

Pre uchádzačov boli pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2018/2019 a tiež bohatý sprievodný program. V rámci programu sa návštevníci tiež dozvedeli o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a pripravená bola aj ukážka výučby na jednotlivých fakultách. Študenti tak reálne videli nielen priestory, ale aj priebeh vysokoškolskej výučby.

Na Právnickej fakulte UMB sa dozvedeli o štúdiu, možnostiach praxe počas štúdia a spolupráci fakulty s externým prostredím – praxou, prehliadli si učebňu s počítačmi, kde prebiehala výučba, navštívili pojednávaciu miestnosť na simulované súdne pojednávanie či samovzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa otestovali v teste na prijímací pohovor, bola pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií a spolu s doktorandmi navštívili prednášky prebiehajúce na fakulte.

Na Filozofickej fakulte UMB spoznali prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne, nahliadli do diagnostického centra v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, pozreli si bazén, telocvičňu a iné učebne.

Na Fakulte prírodných vied UMB si v rámci Týždňa vedy a techniky jednotlivé katedry pripravili zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB sa uchádzači o štúdium dozvedeli, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici. Katedra fyziky FPV UMB pripravila workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na Katedre informatiky FPV UMB uchádzači nahliadli do expozície počítačov ačíslicovej techniky J. Koleničku, kde im bola sprístupnená expozícia vrátane výkladu, približujúca vybranú časť histórie československých personálnych počítačov, najmä tých, ktoré boli vyrábané vZávodoch výpočtovej techniky vBanskej Bystrici. Pre uchádzačov boli pripravené aj ukážky pripravovaného softvéru a rôznych algoritmov na rozpoznávanie obrazu používaných pri porovnávaní stôp v kriminalistike a tiež mali možnosť zistiť to, ako sa vyhľadávajú odtlačky obuvi. V prednáške s názvom Volebné systémy očami matematika sa zoznámili s bežne používanými volebnými systémami vo svete a pozreli sa na tieto systémy z pohľadu matematiky. Katedra techniky a technológií FPV UMB pripravila ukážku študentských výrobkov na tému – Hrou do sveta techniky. Stále aktuálnu tému rozobrala Katedra chémie FPV UMB na prednáške Drogy – čo za svoje peniaze dostanem?

Na Ekonomickej fakulte UMB sa študenti dozvedeli o dôvodoch, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, mali možnosť zakúpiť si literatúru na prijímacie skúšky a doktorandi ich informovali o štúdiu a študentských aktivitách, ktoré sú na fakulte realizované.

Na Pedagogickej fakulte UMB si Katedra hudobnej kultúry PF UMB pripravila umelecké vystúpenie študentov, uchádzači nahliadli do umeleckých ateliérov PF UMB a prezreli si nielen samotné priestory fakulty, ale aj priestory internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Deň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdiumDeň otvorených dverí navštívilo približne 700 uchádzačov o štúdium