Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB Hockey Team odovzdal výťažok z dražby dresov

Dňa 2. júna 2017 na pôde Rektorátu UMB v Národnej ulici odovzdali zástupcovia UMB Hockey Teamu a rektor UMB symbolický šek v hodnote 1 235 EUR Občianskemu združeniu Svetielko nádeje – centru pomoci detskej onkológie pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Šek prevzal zakladateľ občianskeho združenia a zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Pavel Bician a Mgr. Vanda Prandorfyová, fundraiser občianskeho združenia.

Rektor UMB poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do dražby špeciálnej edície dresov, v ktorých hokejisti UMB Hockey Teamu odohrali víťazný ligový zápas s UK Praha (2:1). Tento zápas sa hral 13. 3. 2017 na netradičnom podujatí Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí.

„Som hrdý nielen na výsledky nášho hokejového tímu na ľadovej ploche a ich opätovné výborné umiestnenie v Európskej univerzitnej hokejovej lige, ale aj na pridanú hodnotu celej myšlienky, s ktorou naši hokejisti šport a reprezentáciu univerzity spojili. Veľmi oceňujem ich odhodlanie pomáhať. Som rád, že tento rok zostane vyzbieraná suma v našom regióne a aspoň malou sumou pomôže tým najmenším, pacientom s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením,“ dodal doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici.

Občianskemu združeniu Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie pri DFNsP v Banskej Bystrici sa za 15. rokov svojej činnosti podarilo zrealizovať viaceré projekty, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života detských onkologických pacientov a ich rodín.

„Zriadili sme a prevádzkujeme detský mobilný hospic, ktorý je jediný svojho druhu na strednom Slovensku. Pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom v domácom prostredí 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Naša bezplatná prepravná služba je k dispozícii onkologickým detským pacientom, ktorí cestujú do nemocnice v Banskej Bystrici na vyšetrenia a potom späť domov. Rodinným príslušníkom našich onkologických pacientov bezplatne poskytujeme ubytovanie v byte, ktorý sa nachádza priamo v areáli nemocnice. Deťom, ktoré sa práve liečia v nemocnici, plníme meninové a narodeninové priania. Vyliečeným deťom každoročne ponúkame výlety a rekondičné pobyty. Myslíme však aj na rodiny, ktoré stratili dieťa, a dvakrát do roka ich pozývame na stretnutia smútiacich rodín. Prispievame aj na rekonštrukciu onkologického oddelenia, čakárne a ambulancie, na kúpu život zachraňujúcich prístrojov a činnosť nemocničnej školy. Ku kvalite nami poskytovaných služieb v nemocnici, a tiež v domácom prostredí, prispieva sociálny pracovník,ako aj psychológ a liečebný pedagóg. Svoju činnosť a projekty zabezpečuje občianske združenie výhradne z darov verejnosti, grantov a asignácií dane z príjmu. Sme nesmierne vďační, že sa hokejisti z UMB Hockey Teamu a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodli pomôcť našim malým pacientom a ich rodinám. Finančné prostriedky využijeme na plnenie projektov v prospech našich detí,“ uviedol MUDr. Pavel Bician, predseda OZ Svetielko nádeje.

 

V apríli 2017 náš hokejový tím navštívil deti priamo na oddelení DFNsP v Banskej Bystrici. Všetci hráči sa utvrdili v tom, že ich rozhodnutie odohrať zápas pre Svetielko nádeje bolo správne. Pri tejto príležitosti sa hokejisti s deťmi rozprávali nielen o tréningoch a zápasoch, ale spomenuli aj ich nové priestory na štadióne, kde ešte nemajú menovky. Deti im prisľúbili, že každému hráčovi vyrobia vlastnú  menovku. Pri príležitosti odovzdania výťažku z dražby dresov pani Mgr. Vanda Prandorfyová venovala hlavnému trénerovi dar od detí – menovky hráčov UMB Hockey Teamu.

„Dražba dresov a jeden odohraný charitatívny ligový zápas sú iba začiatkom našej podpory OZ Svetielko nádeje. Náš tím chce a bude hrať pre toto občianske združenie, a tak logo a slogan Hráme pre Svetielko nádeje ponesú od ďalšej hokejovej sezóny všetci hráči na svojich dresoch. Chceme pomáhať a šíriť povedomie nielen o tomto občianskom združení a ľuďoch, ktorí za ním stoja, ale aj o statočných deťoch, ktoré deň čo deň hrajú svoj vlastný zápas o zdravie,“ dodal PaedDr. Lukáš Opáth, PhD., športový riaditeľ a hlavný tréner UMB Hockey Teamu.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici