Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôl

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartoval v pondelok 3. júla 2017 11. ročník Detskej univerzity UMB.
Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú žiaci základných škôl vo veku od deväť do pätnásť rokov stretávať od pondelka 3. júla do piatka 14. júla 2017. Jednotlivé témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na rastlinnú a živočíšnu ríšu, medzinárodný obchod, informačno-komunikačné technológie a na pohybové aktivity, ktoré spestrí športová olympiáda.
Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole ako aj priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam.

Záštitu nad DU UMB 2017 prevzal rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. Odborným garantom DU UMB 2017 je prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Aj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôlAj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôl

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici