Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Otvorenie katedry slovanských jazykov

Filozofická fakulta UMB od letného semestra rozširuje svoje priestory. Po rozsiahlej rekonštrukcii pôvodnej kotolne sa podarilo skolaudovať a 7. februára 2017 slávnostne otvoriť nové pracovne a ďalšie miestnosti pre Katedru slovanských jazykov, ktorá sa do nich presťahovala z bloku C na Ružovej ulici.

Všetci zamestnanci katedry sa tešia z nových kancelárií, knižnice ruskej literatúry, Centra poľského jazyka a špeciálnej tlmočníckej učebne. Študenti študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo sa tu budú pripravovať na svoje povolanie, využívajúc aj najmodernejšie tlmočnícke zariadenia. Nové priestory sú dostupné tiež imobilným študentom a spĺňajú všetky kritériá súčasnosti.

Zrekonštruované priestory Katedry slovanských jazykov slávnostne otvoril rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., spolu s dekanom Filozofickej fakulty UMB prof. PaedDr. Karolom Görnerom, PhD., a s ďalšími členmi vedenia univerzity a fakulty.

Otvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykovOtvorenie katedry slovanských jazykov