Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Deň otvorených dverí na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorila svoje dvere takmer 700 uchádzačom o štúdium  termíne 10. – 11. 2. 2017 počas Dní otvorených dverí.

Pre záujemcov o štúdium boli pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018 a tiež sprievodný program.

V rámci programu sa návštevníci dozvedeli o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a pripravená bola aj ukážka výučby na jednotlivých fakultách.

Návštevníci UMB mali možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte UMB, spoznať naše tradície z expozície Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB a priblížiť sa športovým hviezdam v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB.

Na Právnickej fakulte UMB absolvovali prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie či prehliadku samovzdelávacieho centra. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB bola pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií a študenti si mohli vypracovať simulačný test na prijímací pohovor.

Na Fakulte prírodných vied UMB pripravili jednotlivé katedry zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB sa uchádzači o štúdium dozvedeli všetko potrebné o našej planéte, zistili, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici. Katedra fyziky FPV UMB pripravila workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na katedre informatiky FPV UMB nahliadli na prednášky: Diskrétna matematika, Internetové technológie, či Matematika pre informatikov.  Katedra chémie FPV UMB pripravila prednášku na tému: Drogy – čo za svoje peniaze dostanem? Katedra techniky a technológií FPV UMB pripravila ukážku študentských výrobkov na tému – Hrou do sveta techniky.

Na Ekonomickej fakulte UMB sa študenti stredných škôl a gymnázií dozvedeli o dôvodoch, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, kde si môžu zakúpiť  literatúru na prijímacie skúšky a pozreli si ubytovacie zariadenie pre študentov tejto fakulty.

Na Pedagogickej fakulte UMB  si Katedra hudobnej kultúry pripravila umelecké vystúpenie študentov, uchádzači mali  možnosť nahliadnuť do umeleckých ateliérov PF UMB a prezrieť si nielen samotné priestory fakulty, ale aj priestor internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, kde študijné programy predstavili takmer 190. maturantom. Najčastejšie otázky sa týkali  možnosti štúdia v zahraničí, projektu Talentového a výskumného centra na EF a uplatnenia sa absolventov.

Na Filozofickej fakulte UMB sa najviac prejavili záujem o štúdium  telesnej výchovy a trénerstva a ponuku Katedry anglistiky a amerikanistiky, ale otázky sa týkali tiež učiteľstva jazykov slovenského jazyka, cudzích jazykov,  filozofie či histórie.

Na Pedagogickej fakulte UMB sa najviac uchádzači informovali o možnosti štúdia elementárnej a predškolskej pedagogiky.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ich najviac zaujal simulačný test na prijímací pohovor, možnosť získať double degree a informovali sa o rozsahu výučby v cudzích jazykoch.

Na Fakulte prírodných vied  UMB boli počas dvoch dní najnavštevovanejšie učebne na Katedre chémie a Katedre informatiky. Tohtoročných uchádzačov o štúdium zaujala aj široká ponuka študijných programov Katedry biológie a ekológie a Katedry geografie a geológie, ktorá mala pripravený zaujímavý sprievodný program.

Právnická fakulta UMB predstavila budúcim vysokoškolákom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú aktívni sudcovia, advokáti, exekútori, notári  a ďalší odborníci z praxe, čo sa stretlo s ich veľmi pozitívnym hodnotením.

O štúdium na Filozofickej fakulte UMB, Právnickej fakulte UMB a Ekonomickej Fakulte UMB prejavili záujem aj zahraniční študenti.

 

 

 

Deň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMBDeň otvorených dverí na UMB