Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Udelenie čestného titulu "profesor emeritus"

Dňa 5. decembra 2017 zasadala v priestoroch Rektorátu UMB Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou programu zasadnutia bolo udelenie čestného titulu „profesor emeritus Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici" Dr. h. c. prof. Piotrovi Jerzy Kuncemu a Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Páni si prevzali čestný titul z rúk rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktorý im zároveň zaželal veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Po slávnostnom akte pokračovalo zasadnutie podľa odhlasovaného programu.

Príhovor rektora ocenenýmPríhovor rektora ocenenýmOdovzdanie čestného tituluOdovzdanie čestného tituluOcenení profesori emeritus - zľava Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan DrSc., Dr. h. c. prof. Piotr Jerzy KunceOcenení profesori emeritus - zľava Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan DrSc., Dr. h. c. prof. Piotr Jerzy KuncePo slávnostnom aktePo slávnostnom aktePoďakovanie univerzite za oceneniePoďakovanie univerzite za ocenenieĎakovné slová  Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslava Riečana DrSc.Ďakovné slová Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslava Riečana DrSc.