Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Návšteva na Univerzite v Mostare

V dňoch 7. – 10. decembra 2017 delegácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vedená rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila Univerzitu v Mostare v Bosne a Hercegovine. Našu delegáciu na pôde Univerzity v Mostare privítal rektor prof. dr. sc. Zoran Tomić, prof. dr. sc. Zdenko Klepić, prorektor pre podnikanie, ľudské zdroje a manažment kvality, prof. dr. sc. Vesna Kazazić, asistent rektora pre výučbu, študentov a právne otázky a prof. Sanja Bijakšić, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu.

Počas pracovnej návštevy rektor Univerzity v Mostare prof. dr. sc. Zoran Tomić a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísali Memorandum o vedecko-výskumnej spolupráci. Predmetom vzájomnej spolupráce je možnosť výmeny študentov a zamestnancov zmluvných strán, implementácia výsledkov spoločného výskumu a didaktických aktivít, zdieľanie informácií súvisiacich so seminármi, workshopmi a akademickými stretnutiami organizovanými obidvomi univerzitami. Rektor Univerzity v Mostare zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň pozval rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. na ďalšie stretnutie do Mostaru.

Pracovnej návštevy na Univerzite v Mostare sa zúčastnil aj dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., vedúci Katedry bezpečnostných štúdií FPVaMV UMB doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA a Ing. Peter Smeriga, PhD., ktorý je zamestnancom UMB v Banskej Bystrici a rovnako pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity v Mostare.

Počas bohatého pracovného programu navštívila naša delegácia aj františkánsky kláštor a jeho knižnicu s bohatou zbierkou knižných publikácií. 

Nasledujúce pracovné stretnutie sa uskutoční na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už začiatkom roka 2018, kedy sa vedenie UMB stretne s delegáciou Univerzity v Mostare vedenou jej rektorom.

 

Pracovné stretnutie na Univerzite v MostarePracovné stretnutie na Univerzite v MostarePodpis memoranda Univerzity v Mostare a UMBPodpis memoranda Univerzity v Mostare a UMBPodpis memorandaPodpis memorandaZľava: prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Univerzity v Mostare a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMBZľava: prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Univerzity v Mostare a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMBDelegácia UMBDelegácia UMBZástupcovia partrnerských univerzítZástupcovia partrnerských univerzítNávšteva františkánskeho kláštoraNávšteva františkánskeho kláštora