Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

miniErasmus na UMB

Dňa 20. novembra 2017 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB konalo privítanie študentov stredných škôl v rámci už tradične organizovaného podujatia miniErasmus. Študentov z rôznych miest celého Slovenska privítal rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. MiniErasmus je celoslovenským projektom a každá aktivita zahŕňa viac ako 600 študentov stredných škôl, ktorí so záujmom navštívia vysokú školu, na ktorej chcú študovať. Študenti sa po úvodnom podujatí rozdelili do skupín a koordinátori z radov dobrovoľníkov ich odviedli na fakulty, kde ich čakala návšteva prednášok, seminárov aj stretnutie s vedením jednotlivých fakúlt.

miniErasmus na UMBminiErasmus na UMBminiErasmus na UMB