Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici dva dni (5. 9. – 6. 9. 2016) hostila významné európske podujatie – pracovné stretnutie Komisie pre sociolingvistiku akreditovanej pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V rámci neho sa konala konferencia v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní s názvom Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Osobnosti z Poľska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Rakúska a Slovenska sa počas nej venovali súčasnej situácii v slovanských jazykoch, napríklad zmenám v komunikácii, vo vyjadrovaní, reči na vidieku v porovnaní s mestom či manipulácii v médiách.

http://www.infospravy.sk/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin

http://nasabystrica.sme.sk/c/20261449/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin.html

 

UMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencieUMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici