Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

V pondelok 19. septembra 2016 sa pri príležitosti otvorenia akademického roka 2016/2017 konalo v Aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostné zhromaždenie akademickej obce univerzity. Zúčastnili sa ho pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci univerzity, študenti a pozvaní hostia zastupujúci spriaznené univerzity, mestskú samosprávu a ďalšie inštitúcie.

Na slávnostnom zhromaždení vystúpil rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. V prejave zhodnotil uplynulé obdobie v živote univerzity a upriamil pozornosť na hlavné úlohy, ktoré univerzitu čakajú v najbližšom období. Rektor privítal prvákov, ktorí začínajú štúdium na UMB. Prítomní si vypočuli aj príhovor primátora mesta Jána Noska, ktorý sa pozitívne vyjadril k spolupráci Univerzity Mateja Bela s mestom Banská Bystrica.

Otvorenie akademického roka bolo spojené so slávnostnou inauguráciou dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD.

Slávnostné zhromaždenie spestrili svojim vystúpením sólisti Štátnej opery v Banskej Bystrici.

http://www.lumen.sk/archiv.html – v relácii Infolumen 19. 9. 2016, v 6. min.

http://bystrica.dnes24.sk/foto-na-umb-otvorili-novy-akademicky-rok-skola-stale-nepozna-vysledky-akreditacie-250395

http://www.teraz.sk/regiony/akademicky-rok-skolstvo/218367-clanok.html

http://www.24hod.sk/video-vysokoskolakom-sa-zacal-akademicky-rok-cl463547.html

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-otvorila-25-akademicky-rok-stale/29492-clanok.html

http://nasabystrica.sme.sk/c/20278578/umb-otvorila-25-akademicky-rok-stale-nepozna-vysledok-akreditacie.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.bystricoviny.sk/spravy/umb-otvorili-novy-akademicky-rok-takmer-8-000-studentmi/

 

 

 

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017