Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Konferencia Jazyky krajín V4 na UMB

O jazykoch a identite V4 v Banskej Bystrici

O vplyve jazyka na identitu občanov, bilingvizme, stave a vyučovaní slovenčiny v zahraničí či o prenikaní angličtiny do modernej komunikácie bude diskutuje v Banskej Bystrici viac ako tridsiatka odborníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. 

V dňoch 13 - 14. septembra  2016 je na Univerzite Mateja Bela medzinárodná vedecká konferencia Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Podujatie organizuje Katedra translatológie Filozofickej fakulty UMB v spolupráci s univerzitami v Ostrave, Segedíne a Katowiciach. Z konferencie budú vydané dve publikácie s príspevkami prednášateľov - jedna v jazykoch V4 a druhá v angličtine. Obe sa dostanú do knižníc, univerzít a vedeckých centier doma i v zahraničí. Podujatie chce dokázať, že V4 neexistuje len na politickej úrovni, ale je reálnym a životaschopným zoskupením aj v oblasti vedy a výskumu. Konferenciu finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Stránka podujatia:

http://languages-in-v4-countries5.webnode.sk/

http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/vzdelavanie/skoly-skolske-zariadenia/univerzity/univerzita-mateja-bela/jazyky-krajin-v4-v-sucasnej-europe

 

 

 

Konferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMBKonferencia Jazyky krajín V4 na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici