Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

GLOBSEC – dohoda o vzájomnej spolupráci

Bývalí absolventi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorí v súčasnosti reprezentujú celosvetovo uznávanú mimovládnu organizáciu GLOBSEC, boli v stredu 21. 9. 2016 prijatí rektorom UMB doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. na pôde univerzity, aby slávnostne podpísali Dohodu o spolupráci, ktorá je ďalším krokom k prehĺbeniu dlhodobo prebiehajúcej úspešnej kooperácie. 

Na jar tohto roku založila organizácia GLOBSEC na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB nové akademické centrum GLOBSEC Academy Centre. Jeho hlavným cieľom je identifikovať a rozvíjať potenciál mladých ľudí a vychovávať z nich špičkových expertov, ktorí sa budú profilovať v bezpečnostných témach, v otázkach budúcnosti Európskej únie a v energetike.

Práve energetika je obsahovým rámcom pilotného projektu pre nadaných a aktívnych študentov, ktorý organizuje GLOBSEC Academy Centre v priebehu zimného semestra na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Pozostáva zo série prednášok a workshopov so zaujímavými hosťami na tému energetickej bezpečnosti s názvom GLOBSEC Labs.

GLOBSEC – dohoda o vzájomnej spolupráciGLOBSEC – dohoda o vzájomnej spolupráciGLOBSEC – dohoda o vzájomnej spolupráciGLOBSEC – dohoda o vzájomnej spolupráciGLOBSEC – dohoda o vzájomnej spolupráci