Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vzdelávací program – IKT

Univerzita tretieho veku otvorila vzdelávací program Informačno-komunikačné technológie. Odborný garant doc. Ing. Ján Klimeš, CSc. a prednášajúci Ing. Ján Horváth.

Fotky z prvej prednášky

Vzdelávací program – IKTVzdelávací program – IKTVzdelávací program – IKTVzdelávací program – IKTVzdelávací program – IKT

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici