Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB na veľtrhu Gaudeamus

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa aj tento rok zúčastnila na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus 2016 v Nitre s prezentáciou študijných programov ponúkaných v akademickom roku  2017/2018. Na veľtrhu, ktorý sa uskutočnil 4. – 5. 10. 2016, sa predstavili vysoké školy zo Slovenska a zahraničia, najmä z Českej republiky.

 

Ponuka štúdia na AR 2017/2018

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici