Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016

Univerzita Mateja Bela v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovali medzinárodnú konferenciu Spoločenské a humanitné vedy — Nová agenda pre európske výzvy. Konferencia sa konala 14. až 16. novembra 2016 v Bratislave ako súčasť slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Odbornou garantkou a hlavnou organizátorkou konferencie bola doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. V atraktívnom dvojdňovom odbornom programe vystúpili napr. Wolfgang Burtscher (zástupca generálneho riaditeľa Európskej komisie Direktoriátu Výskum a inovácie), Vladimír Šucha (generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej Komisie), Iveta Radičová (bývalá premiérka SR), Adam Michnik (významný poľský aktivista a hlavný editor najväčšieho poľského denníka Gazeta Wyborcza), Josette Baer (University of Zurich), Andre Gingrich (University of Vienna), Russel King (University of Sussex), Rinus Penninx (University of Amsterdam) a ďalší. Konferencia poukázala na rastúci význam  spoločenských a humanitných vied v 21. storočí a na skutočnosť, že bez štúdia správania sa a konania  jednotlivcov, komunít a spoločností nemôžeme nájsť uspokojivé riešenie súčasných problémov. Výstupy konferencie budú použité aj pri finalizovaní projektových výziev v rámci programu Horizont 2020.

Na konferencii a atraktívnych sprievodných odborných podujatiach (napr. Dandelion workshop, Brokerage session a matchmaking) sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov z takmer všetkých krajín Európy, z Malajzie, Mexika a Turecka a ďalších približne 700 sledovalo konferenciu naživo prostredníctvom webstreamingu. V súťaži vedeckých posterov sa na treťom mieste umiestnila doktorandka UMB Mgr. Dominika Dodeková s posterom: “Strategy in the education of art  — the creation of new models and study materials for courses“.

 

Súčasťou konferencie bolo aj spoločenské podujatie propagujúce UMB, slovenskú kultúru, zvyky a tradície. Slávnostný večer otvoril rektor UMB Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a hlavným bodom večera bol profesionálny umelecký program univerzitného folklórneho súboru Mladosť.

Podrobné informácie o konferencii, programe, výstupoch a záznam z konferencie nájdete na:

http://www.ssh2016.eu

Konferencia a jej výstupy boli okrem printových médií prezentované aj v celoštátnych televíziách:

Informácie z konferencie v správach STV od 9min10sekundy

Informácie z konferencie v správach TA3

UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016UMB odborným garantom úspešnej medzinárodnej konferencie SSH 2016