Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostné prijatie športovcov UMB

Zástupca primátora mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan spolu s rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. slávnostne prijali športovcov UMB (basketbalistov, karatistov, organizačný tím) v priestoroch Radnice.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici