Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostné prijatie športovcov UMB

Zástupca primátora mesta Banská Bystrica Ing. Martin Turčan spolu s rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. slávnostne prijali športovcov UMB (basketbalistov, karatistov, organizačný tím) v priestoroch Radnice.

Slávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMBSlávnostné prijatie športovcov UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici