Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva veľvyslanca USA

Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v stredu 23. novembra 2016 navštívil veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku J. E. Adam Sterling. Veľvyslanca J. E. Adama Sterlinga prijalo vedenie univerzity,  doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, a doc. PhDr. Janka Klincková, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť.

Počas stretnutia pán veľvyslanec prejavil záujem o bližšie informácie o študijných odboroch UMB a uplatnení študentov univerzity v praxi. Zároveň sa otvorila téma spolupráce univerzity s univerzitami v USA.

Program veľvyslanca pokračoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB prednáškou na tému: Current State of the Transatlantic Project (Súčasný stav Transatlantického projektu). V rámci tejto témy sa diskutovalo aj o vzťahoch medzi Severoatlantickou alianciou a Európskou úniou.

Návšteva veľvyslanca USANávšteva veľvyslanca USANávšteva veľvyslanca USANávšteva veľvyslanca USANávšteva veľvyslanca USANávšteva veľvyslanca USA

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici