Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Memoriál Milana Podhradského

Dňa 24. 11. 2016 sa konal volejbalový turnaj zamestnancov škôl mesta Banská Bystrica – Memoriál Milana Podhradského. Univerzita Mateja Bela sa každoročne zúčastňuje tohto turnaja už od jeho vzniku v roku 1992, pričom jedným zo zakladateľov je aj bývalý člen KTVŠ FF UMB Marián Kučera. Od založenia tohto turnaja sa konalo 25 ročníkov. UMB sa stala víťazom až sedemkrát, čo je najviac spomedzi všetkých škôl v Banskej Bystrici. Tento rok získala KTVŠ FF UMB ocenenie za podporu a organizáciu Memoriálu Milana Podhradského počas celej jeho dvadsaťpäťročnej existencie. Rovnako nemožno opomenúť kvalitu nášho tohoročného družstva, nakoľko sme po trojročnej odmlke opäť zvíťazili spomedzi ôsmich družstiev a členka Katedry biológie a ekológie FPV Romana Schubertová bola v tomto ročníku vyhlásená za najlepšiu hráčku turnaja.

Jubilejného 25. ročníka volejbalového turnaja zamestnancov škôl mesta Banská Bystrica, Memoriálu Milana Podhradského, sa zúčastnili títo zamestnanci a zamestnankyne UMB – Jiří Michal, Rastislav Kollár, Peter Mandzák, Jaroslav Popelka, Romana Schubertová, Júlia Palovičová, Andrea Izáková, Lucia Kamarášová a Peter Vilhan.

 

http://bbonline.sk/foto-pedagogovia-umb-vyhrali-zlato-vo-volejbalovom-turnaji-skol/

https://www.umb.sk/aktuality/memorial-milana-podhradskeho-5176.html

https://www.facebook.com/ktvsumb/posts/1764502287146273

Memoriál Milana PodhradskéhoMemoriál Milana PodhradskéhoMemoriál Milana PodhradskéhoMemoriál Milana PodhradskéhoMemoriál Milana PodhradskéhoMemoriál Milana Podhradského

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici