Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Birzeit v Palestíne

V dňoch 16. 10. 2016 – 21. 10. 2016 delegácia UMB, ktorú tvorili doc. Ing. Hussam Musa, PhD., prodekan Ekonomickej fakulty UMB pre pedagogickú činnosť a  Ing. Katarína Vitálišová, PhD., vedúca Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, absolvovala zahraničnú služobnú cestu do Ramallahu v Palestíne za účelom aktívnej účasti na medzinárodnej konferencii International conference on government effectiveness under occupation: Reality, expections and challenges.

Zámerom tiež bolo nadviazanie spolupráce s Univerzitou Birzeit v Palestíne v oblasti vzájomnej výmeny skúseností a poznatkov, mobilít študentov a pedagógov, spolupráce v publikačnej a projektovej činnosti. Na základe poverenia rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Hussam Musa, PhD. odovzdal rektorovi Univerzity Birzeit pánovi Dr. Abdullatif Abu Hijleh Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v Palestíne. Slávnostný podpis memoranda sa uskutočnil za prítomnosti delegácie UMB. Univerzitu Birzeit okrem rektora zastupovali prorektor pre medzinárodnú spoluprácu Dr. Amir Khalil, prodekan Fakulty práva a verejnej správy Dr. Jehad Alayasa a vedúca Katedry verejnej správy  Dr. Mayyada Badawi.

 

Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v PalestíneMemorandum o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Univerzitou Birzeit v Palestíne