Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMB

Dňa 16. 11. 2016 pri príležitosti „Dňa študentstva“ sa rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., stretol so zahraničnými študentmi, ktorí študujú na UMB. Stretnutie sa uskutočnilo v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB za účasti študentov z Ukrajiny, Ruska, Nemecka, Maďarska, Francúzska, Portugalska, Indonézie, Poľska, Turecka.

Pre študentov bol pripravený kultúrny program. V rámci neho sa predstavil Univerzitný folklórny súbor Mladosť. Po skončení kultúrneho programu pán rektor predniesol slávnostný prípitok.

Podujatie pokračovalo voľnou diskusiou medzi zahraničnými študentmi.

Deň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMBDeň študentstva – prijatie zahraničných študentov UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici