Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň študentstva – ocenenie úspešných športovcov

Pri príležitosti Dňa študentstva 16. 11. 2016 prijal rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a  prorektorka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Janka Klincková, PhD., úspešných športovcov a športovkyne reprezentujúcich UMB na významných športových podujatiach.

Úspešným športovcom a športovkyniam rektor poďakoval za úspešnú reprezentáciu Univerzity Mateja Bela na celoslovenských súťažiach i v zahraničí a vyjadril podporu ich ďalším športovým aktivitám.

Deň študentstva – ocenenie úspešných športovcovDeň študentstva – ocenenie úspešných športovcovDeň študentstva – ocenenie úspešných športovcovDeň študentstva – ocenenie úspešných športovcovDeň študentstva – ocenenie úspešných športovcovDeň študentstva – ocenenie úspešných športovcov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici