Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


projekt Chcem (sa) učiť

V stredu 2. marca 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila panelová diskusia s názvom Chcem (sa) učiť, ktorá si do hľadáčika vzala problémy slovenského školstva a snažila sa na ne pozrieť aj z iného uhľa pohľadu.

V rámci celouniverzitného predmetu service learningu a pod vedením našej tútorky PaedDr. Zuzany Bariakovej, PhD., z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF, sme toto podujatie zorganizovali my, študentky Filozofickej a Pedagogickej fakulty UMB: Patrícia Folvarčíková (UAP AjSj, Mgr.), Zuzana Leitnerová (EKUŠ, Mgr.), Jozefa Pevčíková (EKUŠ, Mgr.), Monika Sarvašová (UAP PgSj, Bc.), Silvia Slivková (UAP PgAj, Bc.), Lenka Vojteková (UAP SjNj, Mgr.) a Margita Vojtkuľáková (UAP AjSj, Mgr.).

Už od nášho príchodu na univerzitu totiž hovoríme: Chcem (sa) učiť!

Zaujímajú nás odpovede na otázky týkajúce sa školskej praxe, vnímania učiteľského povolania či problémov školstva. Verili sme – a diskusia nám to potvrdila –, že tieto odpovede nám pomôžu zlepšiť našu prípravu na učiteľské povolanie a môžu nás motivovať ku kvalitnejším výkonom. Na (nielen) naše zvedavé otázky sa podujali odpovedať štyria vzácni hostia a hostky rôzneho zamerania, z rôznych častí Slovenska: Jakub Kratochvíl, zakladateľ o. z. Jablko, Lenka Rovňanová, vysokoškolská pedagogička z PdF UMB, Peter Farárik, zakladateľ portálu Lepšia geografia a Monika Szabóová, učiteľka na základnej škole v Lučenci.

Dozvedeli sme sa, že v školstve nie je všetko také zlé; ešte stále máme skvelých učiteľov a učiteľky, ako aj žiakov a žiačky. Naši diskutujúci nás upozornili na to, že v škole musíme zaháňať troch nepriateľov: strach, tlak a nudu a tiež, že sa človek dobrým učiteľom nestane len tak – musí na sebe tvrdo pracovať.

Dôležitú úlohu pri organizácii zohrala aj podpora našej alma mater, ktorá nám nielen umožnila diskusiu zorganizovať, ale zanechala príjemný dojem aj u našich hostí a hostiek – slovami Jakuba Kratochvíla: „Takéto podujatia sú najlepšiu reklamou pre univerzitu."

Na tomto mieste by sme sa ale chceli poďakovať aj ostatným partnerom, ktorých záštita pomohla skvalitniť podujatie. Naše ďakujem patrí: Univerzitnej knižnici, Bobule – víno & coffee, Academii College Coffee, Everyday Restaurant, CPO.sk, Energyru Banská Bystrica, Študentskému copy centru, Brummer Photo & Graphics a našej grafičke Simone Samekovej, študentke UMB.

Najväčšia vďaka patrí ale našim návštevníčkam a návštevníkom – za to, že nás svojou účasťou podporili a ukázali, že ani im budúcnosť slovenského školstva nie je ľahostajná. Pripomeňme si teda spolu túto skvelú akciu v našej fotogalérii.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici