Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Univerzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján Valach

Začiatok (dátum, čas): 14. 6. 2016, 17:00
Koniec (dátum, čas): 14. 6. 2016, 19:00
Usporiadateľ: Rektorát

Ďalšie z podujatí Univerzita mestu mesto univerzite

Na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bol dňa 28. apríla 2016 schválený návrh o udelení čestného titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela profesorovi Jánovi Valachovi. Iniciátorkou návrhu udeliť čestný doktorát významnému dirigentovi, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organovému virtuózovi medzinárodného významu bola Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

Udelenie titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela profesorovi Jánovi Valachovi má svoje opodstatnenie ako vyjadrenie uznania a úcty Univerzity Mateja Bela znamenitej osobnosti hudobnej kultúry s náležitým vkladom do humanizovania spoločenského sveta, človeku svetového formátu, ktorý napriek domácej nepriazni po celý život sadil slovenské zrnká najmä v Európe.

Od roku 1968 žije profesor Ján Valach (90 r.) v belgických Antverpách, kde sa teší profesijnému obdivu, spoločenskej priazni a ľudskej žičlivosti.

Slávnostný akt udelenia čestného doktorátu profesorovi Jánovi Valachovi sa uskutočnil v Bruseli 4. mája 2016 za účasti rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. s delegáciou – prorektorkou pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandrou Bitušíkovou, CSc., prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. a promótorkou PaedDr. Slavomírou Očenášovou, PhD. V priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky v EÚ svojou prítomnosťou poctilo oceneného asi šesťdesiat hostí. S osobným zaujatím sa na slávnosti podieľal J. E. Stanislav Vallo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve.

Pri príležitosti tejto výnimočnej udalosti pripravila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu Univerzita mestu – mesto univerzite podujatie venované Dr. h. c. Jánovi Valachovi.

 

POCTA Dr. h. c. Jánovi Valachovi

 

Na podujatie prijali pozvanie: Dr. Dušan Tóth, autor dokumentárneho filmu Portréty najúspešnejších Slovákov vo svete: Ján Valach a PhDr. Ľudmila Červená, PhD., znalkyňa diela Jána Valacha. S interpretáciou diel Jána Valacha vystúpili rodáci Majstra – žiaci ZUŠ Tisovec a ZUŠ Hnúšťa, ako aj Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť a ďalší hostia.

Univerzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján ValachUniverzita mestu – mesto univerzite - Dr. h. c. Ján Valach