Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň rodiny 2016

Univerzita Mateja Bela sa počas víkendu predstavila banskobystrickej verejnosti na podujatí Deň rodiny 2016. Oslava rodiny sa už tradične konala v Parku pod Pamätníkom SNP. Športové kluby univerzity pripravili bohatý program pre celé rodiny.

Návštevníci podujatia si vyskúšali  športové a atletické disciplíny. Nechýbal hod raketkou, skok do diaľky z miesta, prekážkový beh, hod loptičkou do koša, frekvenčné cvičenia na orientáciu a hod na presnosť. Tí najlepší získali darčeky s logom UMB.

Účasť Univerzity Mateja Bela bola obohatením programu a pre univerzitu ďalšou možnosťou ako zviditeľniť aktivity športových klubov, ktoré sú určené najmä pre verejnosť.  

 

Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016Deň rodiny 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici