Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cykloakcia na Sliač a Badín

V poradí druhú UMB cykloakciu v tomto roku sme sa rozhodli uskutočniť v menej náročnom teréne. Pri tej nasledujúcej, tretej, plánovanej na 1. 6. 2016, máme v úmysle vydať sa do hornatej krajiny Mičinej, Dúbravice, Poník a Šalkovej.

Príprava na Poniky, ktoré budú cieľom našej cesty na budúci týždeň, bola teda miernejšia. Stretli sme sa na začiatku cyklocestičky do Zvolena a prešli sme pekným údolím Hrona až na Sliač. Cesta to bola príjemná. Hoci obloha bola trochu zamračená, jazdilo sa naozaj dobre. Na Sliači sme odbočili smerom na Sielnicu a tam sme okolo futbalového štadióna prešli na vyjazdenú poľnú cestičku, odkiaľ sa nám ukázali pekné výhľady na okolitú krajinu a hory nad Banskou Bystricou. Za Badínom sme si urobili „vrcholovú“ fotografiu a spustili sme sa naspäť do Banskej Bystrice.

Tak ako z mnohých ďalších miest v okolí Bystrice, aj pohľady zo Sliača, Sielnice a Badína sú naozaj malebné. Mesto utopené v horách pôsobí katarzne a oplatí sa ním prechádzať na bicykli už len pre pokoj v duši.

3. UMB cykloakcia sa uskutoční v stredu 1. júna 2016. Všetkých srdečne pozývame.

Cykloakcia na Sliač a BadínCykloakcia na Sliač a BadínCykloakcia na Sliač a BadínCykloakcia na Sliač a BadínCykloakcia na Sliač a BadínCykloakcia na Sliač a Badín

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici