Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB

Dňa 24. 6. 2016 sa v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB uskutočnila slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB z rôznych študijných odborov, a to z pracovísk Banská Bystrica, Poprad a Martin. Celkove promovalo 120 absolventov 15 študijných odborov .

Najstarším absolventom na tomto podujatí bol 90-ročný Miloslav Ambruš z detašovaného pracoviska Martin, ktorý už tretíkrát získal Osvedčenie o absolvovaní v troch študijných odboroch.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici