Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB

Dňa 24. 6. 2016 sa v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB uskutočnila slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB z rôznych študijných odborov, a to z pracovísk Banská Bystrica, Poprad a Martin. Celkove promovalo 120 absolventov 15 študijných odborov .

Najstarším absolventom na tomto podujatí bol 90-ročný Miloslav Ambruš z detašovaného pracoviska Martin, ktorý už tretíkrát získal Osvedčenie o absolvovaní v troch študijných odboroch.

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.