Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB

Dňa 24. 6. 2016 sa v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB uskutočnila slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB z rôznych študijných odborov, a to z pracovísk Banská Bystrica, Poprad a Martin. Celkove promovalo 120 absolventov 15 študijných odborov .

Najstarším absolventom na tomto podujatí bol 90-ročný Miloslav Ambruš z detašovaného pracoviska Martin, ktorý už tretíkrát získal Osvedčenie o absolvovaní v troch študijných odboroch.

 

Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMBSlávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku UMB