Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Škola u Filipa v priestoroch UMB

Banskobystrickí školáci 16. júna 2016 netradičným spôsobom pokrstili nové priestory Školy u Filipa. Vytvorili rekord v počte ľudí vypúšťajúcich bubliny z bublifukov. Základná škola sa od septembra nasťahuje do areálu Pedagogickej fakulty UMB.

Krstu nových priestorov sa zúčastnil aj rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Spoločne so zriaďovateľom Školy u Filipa Ing. Jurajom Droppom slávnostne rozviazali veľkú mašľu a otvorili tak symbolicky brány novej školy.

„Spolupráca UMB so Školou u Filipa prispieva k prepojeniu vysokoškolského vzdelávania s praxou najmä z pohľadu Pedagogickej fakulty UMB, v areáli ktorej bude základná škola pôsobiť. Som veľmi rád, že UMB sa dohodla na spolupráci so školou, ktorá sa snaží implementovať do svojej činnosti moderné trendy vzdelávania a svojím dielom prispeje aj k skvalitneniu prípravy absolventov UMB. Želám Škole u Filipa úspešný štart a dlhoročné pôsobenie v nových priestoroch," povedal rektor UMB.

Od septembra bude v priestoroch UMB takmer 200 žiakov Školy u Filipa naberať vedomosti a zároveň participovať na spoločných projektoch, ktoré už v týchto dňoch dolaďuje vedenie Školy u Filipa a UMB. „Sme veľmi radi, že budeme sídliť v priestoroch UMB, pretože nám to dáva ďalšie možnosti na užšiu spoluprácu medzi našou školou a Pedagogickou fakultou UMB. Študenti UMB môžu u nás vo väčšej miere praxovať a zároveň my pomôžeme vychovávať a usmerňovať budúcich kvalitných učiteľov. Za veľké pozitívum považujem tiež, že sa celý náš vyučovací proces bude realizovať na akademickej pôde v priestoroch, ktoré majú pre nás značný potenciál. Je pre nás naozaj veľkým prínosom, že vedenie UMB podporuje naše spoločné projekty, na ktorých začneme od septembra intenzívne pracovať," vysvetlila riaditeľka Školy u Filipa Mgr. Lenka Mihalicová. 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ziaci-skoly-u-filipa-pokrstili-nove-p/27962-clanok.html

http://bbonline.sk/na-krste-priestorov-skoly-u-filipa-padol-rekord-v-pocte-ludi-vypustajucich-bubliny-z-bublifukov/

http://nasabystrica.sme.sk/c/20192622/banska-bystrica-sa-zahalila-do-bublin-pokorila-rekord-foto.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

http://www.cas.sk/clanok/413742/poriadne-mokry-slovensky-rekord-bubliny-naraz-fukalo-256-ludi/

 

Škola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMBŠkola u Filipa v priestoroch UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici