Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávania

Podpisom pána rektora UMB vstupuje do platnosti medzinárodná dohoda medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávania z Ukrajiny.

V nadväznosti na dohodnuté oblasti spolupráce sa konalo v utorok 7.6.2016 na pôde UMB pracovné stretnutie prorektorky UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD. a delegácie Zakarpatského inštitútu pod vedením jeho riaditeľky Tetiany Palko a zástupcu riaditeľa Ústavu pre vedecko-výskumnú a medzinárodnú činnosť Mihayla Basaraba.

Predmetom pracovného rokovania boli už celkom konkrétne otázky spolupráce: ukrajinskí partneri ponúkli možnosť prezentácie činnosti a študijných odborov UMB v prostredí škôl a inštitútov na Ukrajine, oslovili UMB pre účasť na viacerých medzinárodných projektoch. Aj za UMB pani prorektorka ponúkla viaceré možnosti participácie a spolupráce na výskumných aj publikačných projektoch.

Na jeseň 2016 Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania oslávi 70. výročie svojho založenia organizáciou medzinárodnej vedeckej konferencie.

 

Správa z návštevy na stránke Zakarpatského inštitútu postdiplomového pedagogického vzdelávania.

 

 

Medzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávaniaMedzinárodná dohoda so Zakarpatským inštitútom postdiplomového pedagogického vzdelávania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici